Din kurven er tom
0

VILKÅR FOR BRUK

 

1. Vilkår og definisjoner

 

  • Bank - "Bank"
  • Bankkort - bankkort i det internasjonale betalingssystemet MasterCard, Visa, etc.
  • EkoVask - Eko Vask selskap, Tlf: +47 41 30 21 51, E-post: info@ekovask.no
  • Internasjonalt betalingssystem - internasjonale betalingssystemer MasterCard, Visa, PayPal, etc. Basert på sammenhengen mellom disse vilkårene, bestemmes de avhengig av kundens bankkort som tilhører et bestemt internasjonalt betalingssystem.
  • Kunden - en person som ble levert med vaske og rengjøringsservice.
  • Vaskeritjenester - Bilvask og rengjøringstjenester levert til kunden av entreprenørene på hans anmodning.
  • Entreprenør - en juridisk enhet, en individuell entreprenør eller en person som er involvert i levering av bilvask og rengjøringstjenester.
  • EkoVask nettside - www.ekovask.no
  • Vilkår - disse Betalingsvilkårene for vask og rengjøring av bilen, bestilt gjennom nettstedet EkoVask.

 

2. Generelle bestemmelser

 

Klienten har mulighet til å bestille bilvask og rengjøringstjenester via EkoVask nettstedet. I dette tilfellet blir vaskekontrakten inngått, og Leverandøren og Kunden blir umiddelbart de forpliktede partene etter å ha mottatt betaling fra Selskapet.
 
Betaling for vaskeservicen er på entreprenørens satser.

Klienten er, i henhold til kontraktsbetingelsene for levering av vaskeritjenester og i samsvar med gjeldende lovgivning, forpliktet til å betale for Tjenestene som tilbys til ham. Betaling ved overføring av kontanter gjøres av Kunden gjennom direkte overføring av kontanter til Kontrahenten, som utførte vasken som en del av levering av vaske-tjenesten og ikke er regulert av disse vilkårene.
 
Hvis det er teknisk mulig å foreta betalinger for vaskenservice ved bruk av bankkort, har kunden rett til å foreta betaling for de oppgitte servicediskene ved bruk av bankkortet eller en konto i det internasjonale betalingssystemet. Samtidig fungerer EkoVask som en autorisert representant (Agent) hos Kontrahenten, utfører informasjon og teknologisk samarbeid for å sikre aksept av betalinger via bankkort, og samler inn penger på grunn av Leverandørene for Sink Services.
 
Når du foretar betalinger for vaskevasken ved bruk av bankkort, er kunden forpliktet til å overholde de etablerte reglene og kravene i internasjonale betalingssystemer, samt banker som utsteder kundens bankkort for betalinger gjort med bankkort.
 
Overvåking av kravet om å sikre muligheten for å betale for vaskingstjenester gjennom kundens bankkort, nevnt i nr. 3. av disse vilkårene og / eller betaler for vaskingstjenester gjennom bruk av bankkort, aksepterer Kunden betingelsesløst og betingelsesløst og godtar disse vilkårene.

 

3. Krav for å sikre muligheten for betaling for tjenestene gjennom kundens bankkort

 

For å sikre muligheten for å foreta betalinger for Tjenestene utført av et bankkort, er Kunden forpliktet til å gi nøyaktig og nøyaktig informasjon for å muliggjøre betaling av Services EkoVask via PayPal.

EkoVask er ikke ansvarlig for nøyaktigheten og korrektheten av informasjonen som Kunden har gitt ved registrering på EkoVask nettsiden, samt overført av kunden til PayPal.
 
Når du først legger til et bankkort på betalingsstedet for betalingssystem, blokkerer systemet et tilfeldig valgt beløp i mengden av (fra € 0,01 til € 0,99) som er nødvendig for å bekrefte kortdata etter vellykket bekreftelse av transaksjonen (bekrefter gyldigheten og aktiviteten til bankkortet) Antallet lås overføres til PayPal kontoen din.
 
Alle data som er oppgitt av kunden når du angir et bankkort, er lagret i PayPal, har EkoVask ikke tilgang til de angitte dataene.

 

4. Fremgangsmåten for betaling av tjenester som vasker ved bruk av bankkort

 

Betaling for Tjenestene utført ved bruk av bankkort er kun tillatt dersom det foreligger en teknisk mulighet, og at kunden oppfyller kravene til å sikre muligheten for å betale for vaskingstjenester gjennom bankkort fastsatt i punkt 3 i disse vilkårene.

 

5. Refusjon

 

Restitutioner for tjenester som gjøres Vasker er ikke laget.

Ved feilaktig betaling for tjenester som ikke leveres til vasken, bekreftet ved å sjekke EkoVask eller ved en felles handling av EkoVask og Kunden ved behandling av skriftlig forespørsel fra Kunden, kan beløpet av feilbetalingen tilbakebetales til Kunden utelukkende til hans bankkonto på bankkortet. Avkastning i kontanter er ikke tillatt. Returpolitikken styres av reglene for internasjonale betalingssystemer.

For å returnere midlene til bankkortet må Kunden fylle ut "Søknad om retur av midler", som sendes på forespørsel fra Selskapet til Kundens e-postadresse, og send det sammen med vedlegget av en kopi av passet til adressen: info@ekovask.no. Refusjoner vil bli gjort til bankkontoen til Kunden spesifisert i søknaden innen 10 (ti) virkedager fra datoen for mottak av "Søknad om tilbakebetaling av midler" av Selskapet.

For å returnere midlene som er kreditert til Selskapets oppgjørskonto ved en feil, må kunden sende inn en skriftlig søknad og en kopi av passet og sjekker / kvitteringer som bekrefter feilaktig kreditering. Denne søknaden må sendes til: info@ekovask.no. Etter å ha mottatt en skriftlig søknad med kopi av pass og sjekker / kvitteringer, returnerer Selskapet innen 10 (ti) arbeidsdager fra datoen for mottak av søknaden til kundens nåværende konto som er angitt i søknaden. I så fall vil refusjonsbeløpet være lik verdien av bestillingen.
 
Termen for behandling av søknaden og retur av midler til kunden begynner å løpe fra det øyeblikket selskapet mottar søknaden og beregnes i virkedager eksklusive helligdager / helger. Hvis søknaden er mottatt av selskapet etter klokka 18:00 på en arbeidsdag eller på ferie / fridag, anses neste virkedag for øyeblikket selskapet mottar søknaden.
 
Kjøperen må returnere varene for å returnere varene elektronisk til e-postadressen info@ekovask.no. Forespørselen kan gjøres i fri form med obligatorisk indikasjon på kontaktinformasjonen til kjøperen, sammenfallende med de angitte ved bestilling av varen, navnet på returvarer og årsakene til returet. Kjøperen har rett til å stille spørsmål til selger på telefon +47 41 30 21 51.

 

6. Garantier og ansvar

 

EkoVask er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes Kunden på grunn av feilaktig levering av Vaskeservice.
 
EkoVask er ikke ansvarlig for effektiviteten og sikrer sikkerheten til den overførte informasjonen når det sikres og gjør betalinger via kundens bankkort, inkludert for bankens og internasjonale betalingssystemers, bankers og andre deltakerers oppgjør. Alle gjensidige forhold i delen av bosetninger som bruker bankkort styres av vilkårene for internasjonale betalingssystemer som er bindende for kunden og kundens avtaler med banken som utstedte kundens bankkort.

 

7. Fortrolighet og beskyttelse av personlig informasjon

 

Ved å godta disse vilkårene erkjenner kunden at han har lest og betingelsesløst er enig med reglene beskrevet i teksten i personvernreglene, inkludert de som gjelder innsamling og behandling av dine personlige data. Personvern er tilgjengelig her.

 

8. Andre forhold

 

Norges rett gjelder forholdet mellom Klienten og EkoVask.
 
Ved spørsmål eller klager fra Kunden, bør han kontakte EkoVask kundeservice avdelingen via telefon eller via Tilbakemeldingsskjemaet på EkoVask nettsiden. Alle tvister som oppstår fra partene, vil forsøke å løse ved forhandling. Dersom avtalen ikke er nådd, vil tvisten bli sendt til rettsmyndigheten i samsvar med gjeldende norsk lovgivning.
 
Rettens anerkjennelse av at noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige, medfører ikke at de resterende bestemmelsene er ugyldige.